Kosmetyka praktyczna

Czas trwania kursu:

80 godzin plus 10 godzin zajęć praktycznych

Kurs kosmetyczny wraz z proponowanym wymiarem godzinowym – łącznie 80 godz. plus 10 godz. zajęć praktycznych:
I. Pielęgnacja dłoni, manicure biologiczny oraz klasyczny – 10 godz.
II. Pielęgnacja twarzy – 32 godz.
III. Farbowanie rzęs i brwi z regulacją łuku brwiowego – 10 godz.
IV. Zabiegi z wykorzystaniem aparatury specjalistycznej – 10godz.
V. Depilowanie wybranych części ciała – 15 godz.
VI. Egzamin końcowy teoretyczny i praktyczny – 3 godz.

Wszystkie zajęcia składają się z części teoretycznej /instruktaż pokazowy/ oraz części ćwiczeniowej.

Ukończenie kursu:

Dokumentem potwierdzającym ukończenie kursu kosmetycznego jest certyfikat Centrum Edukacyjnego Medesthetic oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012r. poz. 186).