Depilacja miejsc wrażliwych

Opis

Usuwanie owłosienia z miejsc najbardziej problematycznych. Program kursu obejmuje praktyczną naukę prawidłowej techniki wykonania zabiegu metoda paskową oraz bez paskową.  Kurs polecany dla kosmetyczek w celu poszerzenia oferty gabinetu kosmetycznego o zabieg depilacja miejsc wrażliwych.

Część teoretyczna
 • Higiena i bezpieczeństwo pracy
 • Przygotowanie stanowiska
 • Omówienie poszczególnych narzędzi, preparatów, wosków
 • Metody depilacji
 • Trwałe usuwanie zbędnego owłosienia
 • Budowa skóry i włosów
 • Nadmierne owłosienie
 • Przeciwwskazania do wykonania zabiegu
 • Przygotowanie klientki do zabiegu i jej pomoc w trakcie
 • Depilacja poszczególnych części ciała, omówienie długości włosów potrzebnej do wykonania zabiegu
 • Zalecenie dla klientki do domu
 • Przyczyny nieprawidłowego wykonania zabiegu
Część praktyczna
 • Depilacja miejsc wrażliwych metodami paskową i bezpaskową
Informacje dodatkowe

Szkolenie trwa ok. 8 godzin i kończy się uzyskaniem certyfikatu w języku polskim i
angielskim. W trakcie szkolenia przewidziana jest przerwa lunchowa. Cena szkolenia
zawiera catering.
Zapewniamy modelki. Na szkolenie można zabrać ze sobą swojego modela (pacjenta),
jednakże prosimy poinformować nas o tym fakcie najpóźniej na 7 dni przed terminem
szkolenia.