Praktyka podologiczna

Opis
Część teoretyczna
Część praktyczna